Najljepši citati iz Biblije

najljepši citati iz Biblije

Žetva je velika, a poslenika je malo. Zato molite gospodara žetve da pošalje poslanike u žetvu svoju.

Blaženije je davati nego primati.

Jao onima što već jutrom na uranku žestokim se pićem zalijevaju i kasno noću sjede vinom raspaljeni.

Onaj tko je opterećen svojim grijesima, ne vidi grijehe svoga bližnjega.

Vidjeh sva djela pod ovim suncem i vidjeh da je sve lažno i prolazno.

Cijeni sebe svojom pravom cijenom.

Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge kao što sam ja ljubio vas.

Jer tko ne ljubi svoga brata koga vidi, ne može ljubiti Boga koga ne vidi.

Nego, kažem vama koji slušate: ljubite svoje neprijatelje, dobro činiti svojim mrziteljima.

Jer, koji od nas, htijući zidati kulu najprije ne sjedne i, izračunavši troškove, pogleda ima li dovoljno da bi je završio.

Zapišite u knjizi sve što se zbilo.

Tko te moli, prodaj mu; a tko hoće da mu pozajmiš, ne odbij ga.

Poštuj krjeposti i nemoj služiti sreći. Jer krjeposti su besmrtne, a sreća je prolazna.

Bolje je malo sa strahom Gospodnjim, nego veliko blago i s njime nemir.

Tko škrto sije, škrto će i žeti: tko obilato sije, obilato će i žeti… jer Bog ljubi vesela darivatelja.

Kako želite da vama čine ljudi, tako činite i vi njima.

Gdje je duh Gospodnji, ondje je sloboda.

Ništa nije skriveno, što se neće otkriti; ni tajno, što se neće doznati.

Jer tko hoće da dušu svoju sačuva, izgubit će je; a tko izgubi dušu svoju mene radi, onaj će je sačuvati. Jer kakvu će korist imati čovjek ako sav svijet pridobije, a sebe izgubi ili sebi naudi.

Tko je bez grijeha neka prvi baci kamen.

U ovome se sastoji ljubav: nismo mi ljubili Boga, nego je On ljubio nas i poslao sina kao žrtvu pomirnicu za naše grijehe.

Istina će vas osloboditi.

Blago čovjeku koga ne optužuje vlastita savjest i koji se nije odrekao nade.

Sa svakoga stabla u vrtu slobodno jedi, ali sa stabla spoznaje dobra i zla da nisi jeo. U onaj dan u koji s njega okusiš, zacijelo ćeš umrijeti.

Što koristi čovjeku ako zadobije čitav svijet, a izgubi svoju dušu?

Ljubav se ne raduje nepravdi, a raduje se istini. Sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi. Ljubav nikad ne prestaje.

Jer gdje ti je blago, tu će ti biti i srce.

Molite se za one koji vas progone.

Istočna sila je prejaka, a zapadno obećanje nepouzdano.

Uho koje posluša s ponosom ukor, prebire među mudracima.

Bolje da te mudri tuče, nego da te ludi miluje.

Druži se s mudrim i postat ćeš mudar, a tko se drži bezumnika, postaje opak.

Bog je ljubav.

Ljubi svoga bližnjega kao samoga sebe.

Tako svako dobro stablo rađa dobrim rodom, a zlo stablo rađa zlim rodom. Ne može dobro stablo rodit zlim rodom, a zlo stablo dobrim rodom.

Bog je svjetlo i nikakve tame nema u njemu.

Ne zgrćite sebi blaga na zemlji, gdje ga moljac i hrđa nagrizaju, gdje kradljivci potkapaju i kradu. Zgrćite sebi blago na nebu. Doista, gdje ti je blago, ondje će ti biti i srce.

Tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga.

I gle, zvijezda kojoj vidješe izlazak iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete.

Tako će posljednji biti prvi, a prvi posljednji.

Ostani s nama jer zamalo će večer i dan je na izmaku!

Jedno znam: slijep sam bio, a sada vidim.

Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta.

Slijepi progledaju, hromi hode, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromasima se navješćuje Evanđelje.

Svi će vas zamrziti zbog imena mojega. Ali ni vlas vam s glave neće propasti. Svojom ćete se postojanošću spasiti.

Svaki koji se uzvisuje, bit će ponižen; a koji se ponizuje, bit će uzvišen.

Da imate vjere koliko je zrno gorušičino, rekli biste ovom dudu: "Iščupaj se s korijenom i presadi se u more!" I on bi vas poslušao.

Tko je u najmanjem nepošten, i u najvećem je nepošten.

Klonite se i čuvajte svake pohlepe: koliko god netko obilovao, život mu nije u onom što posjeduje.

Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka danomice uzima križ svoj i neka ide za mnom.

Oprošteni su joj grijesi mnogi jer ljubljaše mnogo. Komu se malo oprašta, malo ljubi.

Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Dajem vam ga, ali ne kao što svijet daje. Neka se ne uznemiruje vaše srce i neka se ne straši.

A on je naše bolesti ponio, naše je boli na se uzeo, dok smo mi držali da ga Bog bije i ponižava. Za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satriješe. Na njega pade kazna - radi našeg mira, njegove nas rane iscijeliše.

Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet; bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne upozna.

Ti kažeš: ja sam kralj. Ja sam se zato rodio i došao na svijet da svjedočim za istinu. Tko je god od istine, sluša moj glas.

U one dane, nakon one nevolje, sunce će pomrčati i mjesec neće više svijetljeti, a zvijezde će s neba padati i sile će se nebeske poljuljati. Tada će ugledati Sina Čovječjega gdje dolazi na oblacima s velikom moći i slavom.

Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; i dvoje njih bit će jedno tijelo. Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što dakle Bog združi, čovjek neka ne rastavlja!

Gospodine, kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga!

Ako pšenično zrno, pavši na zemlju, ne umre, ostaje samo; ako li umre, donosi obilat rod.

Uvijek se radujte! Bez prestanka se molite! U svemu zahvaljujte! Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu.

Ne spavajmo kao ostali, nego bdijmo i trijezni budimo.

Ne starajte se samo svaki za svoje, nego i za ono što se tiče drugih!

Najveći među vama neka bude kao najmlađi; i predstojnik kao poslužitelj. Ta tko je veći? Koji je za stolom ili koji poslužuje? Zar ne onaj koji je za stolom? A ja sam posred vas kao onaj koji poslužuje.

Zakon bijaše dan po Mojsiju, a milost i istina nasta po Isusu Kristu. Boga nitko nikada ne vidje: Jedinorođenac - Bog - koji je u krilu Očevu, on ga obznani.

Ja vas, istina, vodom krstim. Ali dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan odriješiti mu remenje na obući. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.

Išli su plačući noseći sjeme sjetveno: vraćat će se s pjesmom, noseći snoplje svoje.

Od početka stvorenja muško i žensko stvori ih. Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; i dvoje njih bit će jedno tijelo. Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što dakle Bog združi, čovjek neka ne rastavlja!

Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene, taj će ga spasiti...

Ako prinosiš dаr svoj nа žrtvenik i onde se setiš dа tvoj brаt imа nešto protiv tebe, ostаvi svoj dаr pred žrtvenikom, i idi prvo izmiri se sа brаtom svojim, pа tаdа dođi i prinesi dаr svoj.

Ako hoćeš sаvršen dа budeš, idi i prodаj sve što imаš i podаj siromаsimа; i imаćeš blаgo nа nebu; pа hаjde zа mnom.

Dаj onome koji od tebe trаži, i ne okreći se od onogа koji hoće od tebe dа pozаjmi.

Zаistа vаm kаžem dа je teško bogаtome ući u cаrstvo nebesko. I još vаm kаžem: Lаkše je kаmili proći kroz iglene uši nego li bogаtome ući u cаrstvo Božije.

I kаd stojite nа molitvi, prаštаjte аko štа imаte nа kogа: dа i Otаc vаš koji je nа nebesimа oprosti vаmа pogreške vаše. Ako li, pаk, vi ne oprаštаte, ni Otаc vаš koji je nа nebesimа neće oprostiti vаmа pogreške vаše.

Lisice imаju jаme i ptice nebeske gnezdа; а sin čovečiji nemа gde glаve zаkloniti.

Ko imа, dаće mu se. Ko nemа, uzeće mu se i ono što imа.

Ko je mаti mojа, i ko su brаćа mojа? Ko izvršuje volju Ocа mog koji je nа nebesimа, onаj je brаt moj i sestrа i mаti.

Jа sаm zа to rođen, i zаto dođoh nа svet, dа svedočim istinu. I svаki koji je od istine slušа glаs moj.


Author Info (Documentation)