Fjodor Mihajlovič Dostojevski citati

Fjodor Mihajlovič Dostojevski citati

Sve će proći, samo će istina ostati.

Sve ima granicu, koju je opasno prekoračiti, jer kad je prekoračiš, ne možeš više nazad.

Značenje čovjekova života je u tome da on sebi svake minute dokazuje kako je čovjek, a ne tipka na glasoviru.

Za čovjeka nema ništa primamljivije od slobode njegove savjesti, ali ni ništa teže.
Ako te svi ostave i otjeraju silom, te ostaneš sam, padni na zemlju i ljubi je, pokvasi je svojim suzama. I zemlja će donijeti plod od tvojih suza, mada te nitko nije vidio ni čuo u tvojoj samoći.

Prije nego što doista ne postaneš svakome brat, neće nastati bratstvo. Nikada ljudi neće moći nikakvom naukom i nikakvim pomoćnim sredstvima podijeliti među sobom svoja dobra i svoja prava, a da ne učine jedan drugome krivo. Uvijek će svakome biti malo, i uvijek će mrmljati jedan na drugoga i uništavati jedan drugoga.

Koliko je ljudi koji ne misle sami, nego žive od mudrosti koje su izmislili drugi.

Nema vrline ako nema besmrtnosti.

Ako pri svakoj prijateljevoj usluzi odmah misliš na zahvalnost, onda nisi darovao, već prodao.

Ima mnogo starih ideja koje, katkada, iznenada postaju nove.

Sreća ne leži u sreći, već u njenu postizanju.

Ako si se uputio prema cilju i putem počeo zastajkivati da kamenjem gađaš svakog psa koji laje na tebe, nikada nećešstići na cilj.

Pravednik umire, a svjetlost njegova ostaje.

Braćo, ne prezirite ljude zbog njihovih grijehova; ljubite ih i onda kad su grešnici, jer takva nas ljubav čini sličnima Bogu.

Nastojim voljeti život više od njegova smisla.

Onaj koji sam sebe laže i sluša svoju laž dotjerat će dotle da neće više poznati istine ni u sebi ni oko sebe, nego će dosljedno prestati poštovati i sebe i druge.

U životu nema ništa uzvišenije, jače, zdravije, korisnije po budućnost od kakve drage uspomene, osobito ako ona pripada djetinjstvu.

Istinski realist, ako ne vjeruje, uvijek će u sebi naći i snagu i sposobnost da ne povjeruje u čudo, a pojavi li se čudo pred njim kao neoboriva činjenica, prije će posumnjati u svoje osjećaje nego priznati činjenicu.

Jedna je pamet dobra, dvije su još bolje.

Dragovoljno, potpuno svjesno i ničim neprisiljeno žrtvovanje sebe cijelog na korist svih, po mojem je sudu znak najvišeg samovladanja, najveće slobode vlastite volje. Dobrovoljno položiti život za sve ljude, ići za sve na križ, na lomaču, može samo najrazvijenija ličnost.

Koji znaju govoriti, govore kratko.

Čovjek je nesretan zato što ne zna da je sretan; samo zato. Tko to sazna postat će sretan odmah sada, ovoga trena.

Jer tajna čovječjeg života nije u tome da samo živi, već u tome zašto živi. Bez čvrste predodžbe zašto živi, čovjek ne bi prestao živjeti i prije bi uništio sebe nego ostao na zemlji, makar svuda naokolo njega bio sam kruh.

Da bi se postupalo razumno, nedostatno je imati samo razum.

Čovjek se samo stradanjem penje na visinu.

Čini se kako drugu polovicu čovjekova života čine navike koje je skupio u prvoj.

Ne bojte se grijeha svoga, čak iako ga spoznate, samo ako se kajete, a Bogu ne stavljajte uvjete.

Author Info (Documentation)