Aristotel citati


Čovjek koji je nesposoban surađivati sa zajednicom, ili koji u svojoj samodostatnosti ne treba drugih, nije član zajednice, kao niti divlja zvijer ili Bog.

Sudbina lažljivca je da im se ne vjeruje ni kada govore istinu.

Nema tako velika uma s kojim nije pomiješano ludilo.
Oni koji znaju, rade. Oni koji razumiju, podučavaju.

Više se voli ono što se teže dobije.

Onome koji je odlučio činiti loše nije teško naći razlog da bi to učinio.

Stvar koja najbrže ostari je zahvalnost.

Podređeni će se pobuniti da bi bili isti kao i drugi, a oni koji su isti, pobunit će se da bi bili superiorniji od drugih: to je uzrok svim prevratima.

I slijepa golubica ponekad pronađe zrno.

Znanje je vrlina.

Korijeni učenja su gorki, ali su plodovi slatki.

Tko sije misao, žanje akciju; tko sije akciju, žanje naviku; tko sije naviku, žanje karakter; tko sije karakter, žanje sudbinu.

Duhovitost je drskost koja je stekla obrazovanje.

Pisac mora biti glumac koliko god mu je to moguće.

Pamet je ukras u blagostanju i utočišće u nevolji.

Ono što je nemoguće, ali je slično istini bolje je od onoga što je moguće, ali nije uvjerljivo.

Nada je san budnih.

Ljubav je sačinjena od jedne duše koja nastanjuje dvije osobe.

Svi ljudi po naravi teže znanju.

Obrazovani ljudi razlikuju se od neobrazovanih kao što se živi razlikuju od mrtvih.

Mlade je ljude lako prevariti, jer se lako predaju nadama.

Ako je sreća aktivnost usklađena s iznimnošću, logično je i da bude u skladu s najvišim mjerilima iznimnosti.

Vjerojatna nemogućnost uvijek je bolja od neuvjerljive mogućnosti.

Mudrost je znanost o prapočelima.

Sreća je veliki imutak s brojnim robovima, i sposobnost da steknemo još.

Stoga se ne treba povoditi za onima koji nagovaraju da kao ljudi moramo misliti o ljudskim stvarima i kao smrtnici o smrtnima, nego, kolikogod je to moguće, moramo se obezsmrtiti i sve učiniti kako bismo živjeli u skladu s onim što je najizvrsnije u nama. Pa iako je to obujmom maleno, ono svojom moći i čašću nadmašuje sve ostalo.

Vrlina zablista u nevolji.

Neki su ljudi štedljivi kao da će zauvijek živjeti, dok drugi troše kao da će svakog časa umrijeti.

Hvaliti sam sebe ispravno je, a kuditi sebe ludost je.

Postoji samo jedan način kako da izbjegneš kritiku: ne radi ništa, ne govori ništa, i budi ništa.

Pogriješiti se može na više načina, ispraviti pogrešku samo na jedan.

Za grad je bolje da njime vlada dobar čovjek nego dobri zakoni.

Nesreća otkriva one koji nisu pravi prijatelji.

Onaj koji ne može živjeti u društvu ili za tim nema potrebe jer je dovoljan sam sebi, mora biti ili zvijer ili bog.

Moramo, kao prihvatljivu mogućnost, izabrati manje od dva zla.

Četiri temeljne ljudske krijeposti: hrabrost, umjerenost, pravednost i razboritost; podjednako su nužne i za mir i za rat.

Prijateljstvo ili nađe slične ljude ili ih učini sličnima.

Razmišljaj kao mudrac, govori kao običan čovjek.

Svatko se može naljutiti – to je lako. Ali naljutiti se na pravu osobu, do ispravnog stupnja, u pravi trenutak, zbog ispravnog razloga i na ispravan način – to nije lako.

Državom bolje upravlja izvrstan čovjek nego izvrstan zakon.

Kad vidimo da svaka država predstavlja neku zajednicu i da je svaka zajednica nastala radi nekog dobra, jer radi onoga što misle da je dobro ljudi rade sve, jasno je da sve zajednice teže nekom dobru, a ona koja je od svih najmoćnija i koja sve ostale u sebi obuhvaća, teži dobru najvišem od svih. Ona se zove država od odnosno državna zajednica.


Author Info (Documentation)