Skromnost citati

citati o skromnosti

"Skromnost pristaje veličinama. Teško je biti skroman ako si niko i ništa." - Renard

"Ko je zadovoljan ni sa čim, ima sve što mu treba." - Boileau

"Dobro upućuju oni koji opominju da, ukoliko smo ugledniji, treba da se ponašamo smernije." - Cicero

"Mala kuća, veliki mir." - Kineska poslovica
"Čovek koji se ne klanja nikome, ne može da podnosi teret samog sebe." - Dostojevski

"Kao što voda ne ostaje na visinama, tako dobrota i mudrost nisu među oholima." - Persijska poslovica

"Skroman čovek je uvek vedar, dok u srcu oholog često vlada zavist i gnev." - Thomas a Kempis

"Samo onaj ko ne zazire od malena, ima pravo na veće." - Biblija

"Ne hvali se skromnošću, jer se ona malo zapaža, kao i mrav." - Džami

"Ako tvoju skromnost niko ne zapaža, znači  - ona ne postoji i nema svrhe." - Literaturnaja gazeta

"Kako se može žaliti što ga gaze, ako se načinio crvom." - Kant

"Skromnost je vrlina mlakonja." - Sartre

"Kupio sam hleb i dobio sam crvene ruže. Kako sam srećan što oboje držim u svojim rukama!" - Kithara Hekushu

"Skromnost je jedini sjaj koji možemo dodati slavi." - Duclos

"Nije dovoljno biti skroman; za to treba imati razloga." - Voltaire

"Meni malo treba: parče suva hleba, čaša bistre vode, ljubavi, slobode." - Mita Popović

"Skromnost bi morala biti vrlina onih koji drugih vrlina nemaju." - Lichenberg

"U čoveku nije ništa krhkije od njegove skromnosti i dobronamernosti."- Schiller

"Što manje imamo potreba, tim manje nam preti oskudica." - Tolstoj

"Budi spreman, jer su čovekova nada - crvi." - Talmud

"Skromnost i savesnost se nagrađuje samo u romanima. U životu se najpre iskoriste, a zatim odgurnu." - Anonimus

"Skromni ljudi su u nas retki; a za njih svi imamo neko malo tužno, malo podsmešljivo poštovanje." - Ivo Andrić

"Često sam želela da posvetim više vremena negovanju moje skromnosti, ali sam suviše zauzeta sama sobom." - Stiwell

"Sa velikim zaslugama, a još većom skromnošću, čovek može dugo da ostane nepoznat." - Montaigne

"Svi veliki su skromni" - Lessing

"Ne pravi se važan zbog onoga što znaš;
Uči i od prostog čoveka kao i od znalca;
Nema umetnika koji je dostigao savršenstvo;
Lepa misao skrovitija je od dragog kamena;
Nalazimo ga i u ruci služavke koja melje žito." - Iz staroegiptaske poezije

"Ako je neko suviše skroman i ne usuđuje se da kaže ono što misli, mora da padne u protivrečnost sa samim sobom." - Plato

"Poništivši sebe, pronašla je sebe" - rečeno je za Marku Terezu.

Author Info (Documentation)