Citati o duši

duša citati

"Gvožđe je tvrđe od kamena, kamen je tvrđi od drveta, drvo je tvrđe od vode, voda je tvrđa od vazduha.  A ono što ne može da se opipa, što se ne vidi i ne čuje tvrđe je od svega na svetu. A šta je to? To je duša u čoveku." - Tolstoj

"Blaženi su ljudi koji imaju dobru dušu. Oni koji imaju lošu, nikad nisu spokojni." - Pythagoras

"O srce, ako neznalica kaže da će sa telom nestati i duša, reci joj: Cvet će uginuti, ali seme ostaje." - Gibran
"Duša je starija od tela. Duše se iznova rađaju u ovom životu." - Platon

"Svaka duša je potencijalno božanska." - Vivekananda

"Drugi put sam se rodio kad su se moja duša i moje telo zavoleli." - Gibran

"Otvori svoju dušu za svetove nematerijalne." - Vladika Nikolaj Velimirović

"Sve ima dušu; sve je lutajuća duša u organskom svetu, podređena večitim željama i zakonima." - Pythagoras

"Duša se zaprlja ako se pije iz istog bunara iz koga pije i onaj ko je izdao ljudsku dužnost." - Milarepa

"Srećni su oni koji svojim ne nazivaju ništa drugo osim dušu svoju. Srećni su čak i onda kada žive među koristoljubivim ljudima, među zlim i među onima koji ih mrze. Njihovu sreću niko ne može da pomuti." - Indijski mislilac

"Loši su svedoci ljudima oči i uši, ukoliko imaju neobrazovane duše." - Heraclitus

"Kad šuma gori svi vide; kad duša gori niko ne primećuje." - Bengalska poslovica

"U čovekovom oku, kažu, ima takozvano sočivo od koga zavisi pravilan vid. I u čovekovu dušu trebalo bi ugraditi takvo sočivo." - Gorki

"Ono što je ugodno duši, to je lepo za oči." - Ruska poslovica

"Duša se dušom obasjava i sve joj je drugo mrak." - Vesna Krmpotić

"Susret srodnih duša je mistično jedinstvo." - Anonimus

"Oči lako vide ono čega je duša prepuna." - Ivo Andrić

"Duša je svedok duše, duša je utočište duše. Ne preziri svoju dušu, tog najvećeg dokaza da si čovek." - Staroindijski zapis

"Duša ne živi u telu kao u kući, nego kao putnik u tuđem pristaništu." - Koran

"Čovekova duša je kao voda: dolazi sa neba, penje se na nebo i otuda brzo vraća stalno menjajući boravište." - Goethe

"Kakva je korist čovjeku ako sav svijet dobije, a duši svojoj naudi? Ili, kakav će otkup dati čovek za svoju dušu?" - Biblija

Author Info (Documentation)