Pohlepa citati

citati o pohlepi

"Na svetu ima dovoljno za čovekove potrebe, ali ne i za njegove pohlepe." - Gandhi

"Pohlepa za uživanjem u svom opštem obliku i škrtosti su dva posebna oblika gramzivosti." - Marx
"Pohlepa je najveće siromaštvo. Zadovoljstvo onim što imaš, najveće je bogasto." - Al - Khattab

"Pohlepi ništa nije dosta, a prirodi je dovoljno i malo." - Seneca

"Prokleta gladi za zlatom, na šta sve ne navodiš ljudska srca!" - Vergilius

"Kapitalist će nam i konopac proradi kojim ćemo se obesiti." - Lenjin

"Ne sabirajte sebi blaga na zemlji, gdje moljac i rđa kvari, i gdje lupeži potkopavaju i kradu. Nego sabirajte sebi blago na nebu, gdje moljac i rđa ne kvare, i gdje lupeži ne potkopavaju i ne kradu. Jer, gdje je vaše blago, ondje će biti srce vaše." - Biblija

"Onaj čijim je srcem ovladala pohlepa, beskrajno je siromašan, makar bio i bogataš." - Japanska izreka

"Sunce, Mesec i zvezde, odavno su već iščezli, da su na dohvat pohlepnih ljudskih ruku." - Ellis

"Zemlja pruža dovoljno da zadovolji svačije potrebe, ali ne i svačiju pohlepu." - Gandhi

"Pohlepa za novcem je izvor svega zla." - Džordž Bernard Šo

"Čovek ostari, a još mu je mlada pohlepa i želja za životom." - Muhhamed a.s.

"Još se nitko nije našao kome bi bilo dosta ono što ima." - Marko Tulije Ciceron

Author Info (Documentation)