Mudre izreke o smrti

smrt citati

"Sin sam besmrtne smrti. Majko ako me voliš, zaboravi me!" - Miroslav Belović

"Aequat omnescinis. - Pepeo sve izjednačava." - Seneca

"Memento mori! Znaj da si smrtan." - Latinska poslovica

"Ništa ne znaš o životu, pa šta onda, možeš znati o smrti?" - Socrates
"Ko se boji smrti, gubi radost života." - Latinska poslovica

"Tek što je čovek pomalo počeo da uči, dolazi smrt pre nego što je stekao iskustvo." - Voltaire

"Razdaljinu između dva ništavila - rođenja i smrti - čovek pretrči brzo." - Camus

"Ne uznemiruje me smrt, nego umiranje." - Montaigne

"Mnogo hteo, mnogo je započeo, Čas umrli njega je pomeo." - Branko Radičević

"Ako prezreš smrt, savladaćeš svaki strah." - Publ. Syrus

"Kad si došao na svet, ti si plakao, a svi oko tebe su se radovali. Kad budeš ostavljao svet, učini tako da svi plaču, a ti da se osmehuješ." - Tolstoj

"Smrt mladih je brodolom, starih, ulazak u luku." - Plutarch

"Ljude plaši smrt, a ne ono što posle nje dolazi." - Butler

"Onaj ko lažno shvata život, lažno će shvatiti i smrt." - Tolstoj

"Ne boji se smrti onaj ko ume da prezre život." - Cato

"Dobro umreti, znači izbeći opasnost lošeg života." - Seneca

"Ne bojimo se smrti, već razmišljanja o njoj." - Seneca

"Ako čovek ništa ne mrzi više od smrti, zašto onda ne izbegava sve opasnosti koje se mogu izbeći?" - Meng-Tse

"Smrt je, ipak, još uvek brža od svega." - Al Mutanabbi

"Smrt ne čeka niko odveč dugo." - Ivo Andrić

"Često sam mislio o smrti i našao da je ona poslednje od svih zala." - Bacon

"Ko se odveč boji smrti, pokojnik je među živima." - Ruska poslovica

"Smrt je surova, ali je život često suroviji." - Ikabal

"Gromom spaljenom drvetu, nije više mesto u rasadniku." - Tagore

"Buđenje iz sna je rođenje u malom, dan od jutra do noći život u malom , a san je smrt u malom." - Tolstoj

"Smrt, kao i rađanje, misterija su prirode." - Aurelius

"Odvratno je nestati, iščeznuti sa saznanjem da vas ljudi nisu potpuno upoznatli." - Sartre

"Često sam poželeo da umrem, ali ispod pokrivača, da niko ne bi čuo." - Lichtenberg

"Bolje je jednom zaista umreti, nego ceo život umirati od straha." - Aesop

"Oni koji se ne plaše smrti manje su nesrećni od onih koji se plaše života." - Clemenceau

"Sa smrću treba živeti, a ne juriti za njom." - Danska poslovica

"Smrt se plaši onih koji se ne boje da joj pruže ruku." - Moren

"Sunce i smrt se ne mogu gledati u oči." - La Rochefoucauld

"Smrt je san bez snova." - Napoleon

"Postaraj se da po smrt pošalješ nekoga lenjog čoveka." - Jevrejska poslovica

"Mrtav odlazi u grob, a živ za pogačom." - Cervantes

"Svi se rađaju istinoljubivi, a umiru kao lažovi." - Vouvenargues

"Posle smrti boga, predstavnici nove filozofije složno obznanjuju smrt njegovog ubice - uništenje čoveka." - Dufresny

"Čitajući nadgrobne spomenike, shvatamo da treba umreti ako želimo da se onama dobro govori." - Bougeard

"Najbolji lek od misli na smrt je rad" - Cesarec

"Treba umreti pre nego što dođe tuga starosti." - Petrarca

"Ni najlepši nekrolog nikome nije produžio život." - Forbath

"Rođenje i smrt nisu dva događaja, već dve strane istog događaja." - Gandhi

"Ma koliko bilo slatko i dično za domovinu umreti, ipak držim da je slađe za domovinu živeti." - Horatius

"Treba oplakivati ljude kada se rode, a ne kada umiru." - Montesquieu

"Koga bogovi vole, mlad umre." - Menader

"Dvaput se umire. Druga smrt je biti zaboravljen." - Fontain

"Kad smrt ne bi predstavljala neko zlo, onda bi i bogovi hteli da umru." - Sapfo

"Onaj ko svoje telo gleda kao opremu, kao pahuljicu, kao penu na talasima okeana, doći će do toga da više ne vidi smrt." - Buddhistički zapis

"Tvoje srce strepi od straha pred smrću i ti blediš i od same pomisli na nju. Upoznaj sebe i budi mudar, pa nećeš umreti ni kad umreš." - Tkabal

"Ako život i smrt podnosiš, ne pridajući im važnost, nećeš se brinuti da li ćeš umreti ranije ili kasnije." - Jang-Tsu

"Smrt možemo poraziti samo ako uvek budemo spremni da umremo." - Goethe

"Onom ko hoće da živi, smrt ništa ne može." - Kineska poslovica

"Ko se boji smrti, gubi radost života." - Cato

"Dan za danom čovek gleda kako stvorenja umiru, pa ipak se ponaša kao da sam nikad neće umreti." - Mahabharata

"Dobro je živeo onaj ko je mogao da umre kad je hteo." - Publ. Syrus

"Svi časovi ranjavaju, poslednji ubija." - Natpis na gradskom satu u starom Rimu

"Kakvu su divnu predstavu o smrti imali stari: ona je za dobre bila počinak, a za rđave užas. Smrt je, dakle, bila iskušenje vrline." - Lijeh-Tse

"Poslednji čas sve nas izjednačuje." - Latinska poslovica

"U ovom životu ništa nije stalno osim smrti." - Li-Tai-Po

"Jedan opali list nagoveštava smrt jedne godine." - Japanska poslovica

"Smrt je jedini besmrtnik" - Twain

"Reče glina lončaru: Zašto me gnječiš. Doći će dan pa ću i ja tebe gnječiti." - Kabir

"Umirući, ostavljamo iste gluposti i nevaljalstva koja smo zatekli kad smo se rodili." - Voltaire

"Kad smrt ne bi postojala, bilo bi teško razmišljati o filozofskim pitanjima." - Schopenhauver

"I sami suvišni ljudi prave se važni sa svojom smrću; i orah u kome baš ničeg nema, polaže pravo na to da bude slomljen." - Nietzsche

"I groblja umiru." - Ivo Andrić

"Pošto ne znamo da li je smrt nešto što je dobro ili pak nešto što je loše, nešto što nema nikakvog značaja ili nešto što ima najveću važnost, treba da se usredsredimo samo na ono dobro koje život predstavlja, jer se njegovo postojanje ne može dovoditi u sumnju." - Socrates

Author Info (Documentation)