Citati o pravdi

pravda citati

"Za pravdu smo čuli, a krivdu smo videli." - Ruska poslovica

"Prava pravda je čista savest." - Hugo

"U životu sam javno ili pred samim sobom uvek zastupao: da ništa nikome ne popustim kada je u pitanju pravda." - Socrates

"Pravda nije ništa ako ne poseduje moć. - Eminescu

"Naučite se da na vagu pravde ne stavljate teret svojih strasti." - Guerazzi

"Poštovani one koji više vrede od nas, najviši je izraz pravde." - Confucius

"Dok pravda tamnuje, krivda caruje." - Srpska poslovica

"Ko je slep za istinu, mrtav je za pravdu." - Milan Vukasović

"Gde pravda vlada, oružje je nepotrebno." - Amyos

"Ne može biti sporazuma između zločina i pravde." - Clemanceau

"Jadna je ona pravda koja mora da se pravda." - VIB

"Čija sila, onoga i pravda." - Srpska poslovica

"Pravda bez moći i bez pravde, najveća je nesreća." - Joubert

"Pravda je istina u akciji." - Disraeli

"Pravda bez moći je nemoćna; moć bez pravde je tiranska." - Pascal

"Najstrašnija stvar na svetu je pravda bez milosrđa." - Mauriac

"Pravda bez milosrđa je okrutnost; milosrđe bez pravde je slabost." - Metastasio

"Pravda, ponekad, spava, ali nikad ne umire." - Latinska poslovica

"Nemoj da očajavaš, ako pravda plače; zlo i kad pobedi, nikad nije jače." - Lj. Nenadović

"I nepristrasni su pristrasni: oni su za pravdu." - Lec

"Zaroni u svoju dušu, pogledaj u nebo i vjeruj u kosmičku pravdu." - Yogini

"Deca, budale i pijani pravdu govore." - Srpska poslovica

"Ljubav prema pravdi u većine ljudi samo je strah da i sami ne bi pretrpeli nepravdu." - La Rochefoucauld

"Ne postoji nikakav apsolutan znak koji bi dozvolio da sudsko činjeništvo predstavlja pravdu, a optuženi nepravdu." - Sartre

Author Info (Documentation)