Josip Broz Tito citati

tito citati

Josip Broz TITO rođen je 7. maja 1892. u Kumrovecu, a umro je 4. maja 1980. godine u Ljubljani. Tito je bio predsjednik Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije od 1953. do 1980. godine. Nalazio se na čelu Komunističke partije u razdoblju od 1937. do 1980.  U tom periodu bio je i vrhovni komadant Oružanih snaga SFRJ, a ostaće upamćen kao i jedan od osnivaća Pokreta nesvrstanih.
U nastavku pročitajte njegove napoznatije izreke:

"Ljude treba pustiti pa neka ako hoće budu nacionalno neopredijeljeni građani Jugoslavije. Neka taj čovjek bude Bosanac, Hercegovac. Vani vas i ne zovu drugačije nego imenom Bosanac, pa bio to Musliman, Srbin ili Hrvat."

"Radimo kao da ćemo 100 godina živeti, pripremamo se kao da će sutra rat"

"Imati kruha, i imati to što je potrebno za svakidašnji život, znači biti potpuno neovisan od svake pomoći sa strane"

"Bratstvo i jedinstvo može postojati samo među onima koji su zbilja ravnopravni."

"Mi smo more krvi prolili za bratstvo i jedinstvo naših naroda. E nećemo nikom dozvoliti da nam dira ili da ruje iznutra, da se ruši to bratstvo i jedinstvo."

"Mir je iznad svega i sve drugo mora biti potčinjeno tome."

"Puno radim pa nemam vremena da starim."

"Sretna je zemlja koja ima takvu omladinu."

"Nemojmo se držati zakona kao pijan plota!"

"Svaka revolucija vredi onoliko koliko je sposobna da se stalno razvija i da brani svoje tekovine!"

"Sloboda čoveka nije samo u njegovom pravu da slobodno izražava svoja mišljenja i težnje, nego pre svega u pravu i mogućnostima da čovek suvereno odlučuje o svim pitanjima svoga života."

"Uživam kad po lijepom sunčanom danu mogu prošetati kroz polja, kroz šume, pokraj rijeka, kad mogu neposredno sagledati intiman život prirode oko sebe. Prirodu treba voljeti, a divljač je njen sastavni dio; ona oživljava naše šume i polja i zato je treba čuvati. Ja vrlo često ne pucam i smatram da u lovu ne treba ići i težiti samo za rekordima, jer puno lovačko zadovoljstvo nije u tome, nego baš u samom boravku u prirodi, u promatranju, razmišljanju, odmoru."

"Mi smo ponosni na našu istoriju. Ponosni smo na naše žrtve koje su naši preci, naši narodi dali kroz istoriju. Mi smo ponosni na to što naši narodni nikada nisu ničiju nezavisnost ugrožavali, što naši narodi nikada nisu prelazili preko tuđe teritorije, da porobljuju druge narode."

"Mi nećemo nikada ići za izolacijom, pa makar ko šta govorio. Mi ćemo uvijek ići za tim da naša zemlja ima što više prijatelja, a što manje neprijatelja."

"Mi moramo u Jugoslaviji, naprimjer pokazati da ne može biti manjine i većine. Socijalizam manjinu i većinu odbacuje. On traži ravnopravnost između manjine i većine, a onda nema ni većine ni manjine, nego ima samo jedan narod, proizvođač, radni čovjek, socijalistički čovjek."

"Naše bogatstvo nisu samo fabrike i putevi. Naše bogatstvo je čovek, novi čovek, socijalistički čovek, koga treba izgrađivati."

"Omladina treba da bude sijač bratstva među narodima, ona treba da spriječi sijanje šovinizma, mržnje jednog naroda prema drugome... "

"Čuvajte mi bratstvo i jedinstvo kao zjenicu oka svoga."

"Radnička klasa je stub naše socijalističke države, radnička klasa svih nacionalnosti i u svim republikama ima ista gledišta i iste interese, i ona predstavlja cement koji učvršćuje i snaži našu socijalističku zajednicu."

"Na tim radnim akcijama vaspitavala se naša omladina u socijalističkom duhu, u duhu kolektivnog rada i života, u duhu brisanja granica između fizičkog i umnog rada, podižući fizički rad na stepen ljudskog dostojanstva."

"Ne treba uvek gledati samo masu, već treba videti svakog pojedinca, treba videti, osetiti, razumeti teškoće s kojima se pojedinac bori, treba nastojati da mu se pomogne i mora mu se pomoći."

"Nijedna naša republika ne bi bila niko i ništa, da nismo svi zajedno."

"Dođe maca na vratanca."

"Prije će Sava uzbrdo poteći nego li će Hrvati imati svoju državu."

"Oblast je pri nas ljudska."

Author Info (Documentation)