Sulejman Bugari citati

sulejman bugari citat

Problem ?… Za vjernika je problem dobar znak kretnje ka svome Gospodaru i lijepa najava napretka. Za njega je to, još jedna prilika u nizu, da pokaže sve ljepote i vještine koje je stekao na tom putu… Zato, uhvatimo se u koštac sa problemima današnjice i ne ostajmo samo nijemi posmatrači…

Istok pretjeruje sa duhovnošću bez razmišljanja, a zapad sa razmišljanjem bez duhovnosti. Nama trebaju ljudi „spajalice“, a upravo je to osobina razumnih ljudi, koji zajednici mogu ponuditi sigurnu alternativu za miran napredak.
Ja na svadbama volim reći da mi je drago što su ti mladi ljudi ostali u pravom trendu, što su dakle među onima koje još uvijek privlači suprotan spol.

Za vjernika je problem dobar znak kretnje ka svome Gospodaru i lijepa najava napretka. Za njega je to, još jedna prilika u nizu, da pokaže sve ljepote i vještine koje je stekao na tom putu…

Za mene je svaki čovjek findžan zašećerene kahve. Ako je kahva gorka, to znači da šećer nije promiješan. Dakle, samo malo treba promiješati i eto slatke kahve. Ako ne promiješamo bit će gorko. E ja prilazim tom šećeru kojeg ima u svakom čovjeku: i u Muji, i u Jozi, i u Jovanu, i u Hansu, i u Davidu...

Muškarac može više da ponese, a žena može više da podnese.

Dosta nam je govora, nama su potrebni razgovori...

Ne smijemo biti neodgovorni i egoistični, nikako, a posebno ne u prezentaciji Islama. Islam nije samo naš! On je univerzalna ljepota, poslata svakom čovjeku na zemlji.

Za vjernika je problem dobar znak kretnje ka svome Gospodaru i lijepa najava napretka. Za njega je to, još jedna prilika u nizu, da pokaže sve ljepote i vještine koje je stekao na tom putu.

Budimo berićetna voćka koja će uvijek i svakome, bez obzira na sve razlike, davati plod.

Ako je more život, a valovi problemi i belaji koje on sobom nosi, nemojte bježati i kukati. Jednostavno, naučite surfati !!! Tako će vam svaki val, ma koliko velik bio, predstavljati samo novi izazov i priliku za usavršavanje.

Blagodat kiše zaljeva ono što je potrebno da zaljeva i spušta se kada On hoće, a ne kada mi to hoćemo.

Ne možemo mi oslobađati tuđa srca kad nismo oslobodili svoje.

Spominjanjem Gospodara u srcu se rahmet stvara.

Kome Allah nije dosta, sve mu nedostaje.

Svačije srce voli da mu se s blagošću pristupa.

Budi ljubazan i nasmij se svakome koga sretneš. Možda mu je taj tvoj osmijeh potrebniji više nego što misliš.

Onoliko brate vrijediš, kol'ko drugom sreću želiš.

Author Info (Documentation)