Citati o mudrosti

citati o mudrosti

Nemoj ići tamo gdje će te put voditi; idi tamo gdje nema puta i ostavi stazu iza sebe.

Sa tri metode možemo steći mudrost; prvo, sa razmišljanjem - što je najplemenitije; drugo, sa imitiranjem, što je najlakše; treće sa iskustvom, što je najgorče.
Mudar čovjek se ponese nadmoćno prema uvredama koje su mu upućene, te je najbolje ponašanje u takvom slučaju strpljenje i umjerenost.

Budala laska sebi, a mudar čovjek laska budali.

Jedina prava mudrost je znanje da ništa ne znaš.

Privikni se na ritam prirode; njena tajna ja strpljenje.

Pobjednici nikad ne odustaju, a oni koji odustaju nikad ne pobjeđuju.

Radije se kajem za stvari koje sam učinila, nego za stvari koje nisam učinila.

Ukoliko se obraćaš čovjeku na jeziku koji razumije, to ide u njegovu glavu. Ukoliko mu se obraćaš na maternjem jeziku, to ide u njegovo srce.

Disciplina je most između ciljeva i njihovog ispunjenja.

Iskrenost je prvo poglavlje u knjizi mudrosti.

Malo znanja koje je popraćeno djelima je neograničeno bolje od puno znanja koje nema djela.

Dajte mi dovoljno dugu polugu i čvrsto uporiste na koje bih je postavio i podići ću svijet.

Nije bitno u šta gledaš - bitno je šta vidiš.

Svaki čovjek je velika budala makar pet minuta svakog dana - mudrost je u tome da se ne pređe ta granica.

Zdrav razum u velikim količinama je ono što ljudi nazivaju mudrošću.

Poeme počinju sa oduševljenjem i završavaju sa mudrošću.

Kada imaš čekić u rukama svaki poblem ti se čini kao da je ekser.

Prepreke su one strašne stvari koje ugledaš u trenutku kada skineš oči sa svog cilja.

Što manje pričaš - to te više slušaju.

Pesimista se žali zbog vjetra; optimista se nada njegovoj promjeni; realista prilagodi jedra.

Dobra odluka se bazira na znanju - ne na brojkama.

Kroz svaku šetnju prirodom čovjek dobija više nego je tražio.

Mudrost, saosjećanje i hrabrost su tri univerzalno priznate ljudske kvalitete.

Mudra riječ često padne na neplodno tlo, ali ljubazna riječ se nikada ne odbacuje.

Učen čovjek mora da zna kako voliti svoje neprijatelje, ali isto tako kako da mrzi svoje prijatelje.

Mudrost počinje lutanjem

Ne provociraj aligatora sve dok ne pređeš rijeku.

Bolje je biti lav makar jedan dan u životu nego ovca cijelog života.

Niko ti ne može dati mudriji savjet od tebe samog.

Da bi se razumjela mudrost potrebna je mudrost - muziku ne mogu slušati gluhi.

Klonim se ljudi koji misle da je drskost hrabrost, a nježnost kukavnost. A klonim se i onih koji misle da je brbljanje mudrost, a šutnja neznanje.

Bol potiče čovjeka da misli. Misao čini čovjeka mudrim. Mudrost čini život podnošljivim.

Da bismo stekli, znanje moramo učiti; da bismo stekli mudrost, moramo primjećivati.

Da li je čovjek pametan, možete pogoditi po njegovim odgovorima. Da li je čovjek mudar, možete pogoditi po njegovim pitanjima.

Jedina prava mudrost je znati da ne znate ništa.

Budala misli da je mudar, mudar zna da je budala.

Klonim se ljudi koji misle da je drskost hrabrost, a nježnost kukavnost. A klonim se i onih koji misle da je brbljanje mudrost, a šutnja neznanje.

Ljudi nisu mudri u srazmjeri sa svojim iskustvom, već sa svojom sposobnosti da iskustvo prime.

Ljudi kažu da postoji mudrost glave i mudrost srca.

Mudrost je kćerka iskustva.

Mudrost se osvaja patnjom.

Mudrost ne zahtijeva mnogo učenja.

Mudrost započinje u čuđenju.

Mudrome više koriste neprijatelji, nego ludome prijatelji.

Mudar čovjek oblikuje sebe, budala živi samo zato da bi umrla.

Mudar čovjek s podjednakom mirnoćom prima pohvale i podnosi uvrede.

Najmudriji je onaj koji uopšte ne misli da bi to mogao biti.

Onaj ko poznaje druge je mudar, onaj ko poznaje samog sebe je prosvjetljen, onaj ko može pobjediti druge je jak, onaj ko je pobjedio samog sebe je svemoćan.

Ono što hoće, mudrac to traži u sebi. Prost čovjek to traži kod drugih.

Potrebno je biti mudar da bi se razumjela mudrost. Muzika ne znači ništa, ako je publika gluha.

Samo se nikad ne daj navesti na prepirku! Mudri upadaju u neznanje kad se prepiru sa neznalicom.

Poslušnost je početak svake mudrosti.

Priroda nam je dala po dva oka i po dva uha a samo jedan jezik, da bismo mogli više gledati i slušati a manje govoriti, jer se nikad ne može reći toliko mudrosti koliko se može prešutjeti gluposti.

Sve što znam naučio sam poslije tridesete.

U školi patnje najbolje naučiš mudrosti.

Šutnja je san koji hrani mudrost.

Tri puta vode do mudrosti: razmišljanje – ono je najplemenitije; odgoj – on je najlakši; i iskustvo: ono je najneugodnije.

Znati mnogo stvari ne znači biti mudar.

Author Info (Documentation)