Citati o povjerenju

citati o povjerenju

Brak čini troje: ljubav, poverenje i strpljenje.

Ljubav se isprva naziva poverenjem.

Biti pouzdan je veći kompliment nego biti voljen.

Kada su u pitanju velike sume novca, preporučljivo je da nikome ne verujete.

Najbolji način da ustanoviš da li možeš nekome verovati je da mu sam prvi poveruješ.

Nikad ne vjeruj nikome ko želi nešto što ti imaš. Prijatelj ili neprijatelj, zavist je nadmoćna emocija

Gdje god ima dobar razlog da se slaže, postoji bolji razlog da se kaže istina.

Voli sve, vjeruj nekolicini, ne čini nepravdu nikome.

Laž može proputovati pola svijeta dok istina obuče svoje cipele.

Ne vjeruj nikome u potpunosti osim Bogu. Voli ljude, ali svoje puno povjerenje imaj jedino prema Bogu.

Biti onaj kome vjeruju je veće postignuće nego biti onaj koga vole.

Čovjek koji nikome ne vjeruje će najprije biti od onih kome niko ne vjeruje.

Bezazlena laž je lašcevo najjače oružje.

Poluistina, kao i pola cigle, uvijek imaju veću snagu kao argument nego cijela. Ona leti bolje.

Kako ljudi mogu vjerovati u dobru žetvu ako je nisu vidjeli požnjevenu?

Prije ću povjerovati ženinom instinktu nego muškarčevom razumu.

Vjeruj sebi. Tada ćeš znati kako da živiš.

Kada se okrenem logici prestajem vjerovati svojim instinktima - tada upadnem u probleme.

Vjeruj svakome, ali ti presjeci karte.

Da li bi volio da imaš posla sa osobom koja je 99% iskrena?

Poverenje je kao ljubav, ono se ne može zadobiti silom.

Ne slušaj nikada čoveka koji govori loše o drugima, a lepo o tebi.

Mladi ne znaju šta je starost, a stari zaboravljaju šta je bila mladost.


Author Info (Documentation)