Ženska imena za djecu

ženska imena za djecu

Agata
grc. agathe dobra, cestita

Alemka Alenka Alisa
tur. alem dragi kamen, izvor

Alka
grc. alke jakost, sila

Alma
lat. alma plodna, hraniteljica

Amalija
njem. izvedenica od Amalberga, Amalberta, amal rad, djelo

Ana Anci Ancica Nera Anesa Aneta Nesa Ani Anja Nuša Jana Nana
lat. Anna grc. Hanna heb. Hanna(h) milost

Anamarija
složenica od Ana i Marija

Anastazija Ana Anica Anka Asija Asja Naja Nana Natka Stana Staša Tasa
grc. Anastasia ona koja je uskrsnula

Andela Ana Anci Ancica Anka Anda Andelika Andelina Ðina Nuša Anja Ela Eli Ješa
grc. angelos glasnik, vjesnik

Andrea Andreja Ana Ancica Anka Andina Dea Dejica
grc. andreas koji je hrabar

Andrijana Ada Adina Andi Andrina Anja Adriana
grc andreios hrabar, muževan

Antonija Anci Anta Antea Tina Toncica Tonka Nina Ita Tonija
lat. antonius naziv latinskog plemena

Barbara Bara Barica Ina Inka Rina
grc. tuda, inozemna

Beata
lat. beata blažena, sretna

Bela
mad. skracenica za Belimir, Belislav, u osnovi pridjev bijel-a

Biserka
ar. bisr, busr – biser

Božena Božica
iz korijena Božj-a

Branimira Branka Brankica Micika Mika Mikana Mila Milica Milka Mima Mira Mirka Rajna
imperativ brani, braniti i mir

Brigita
njem. brigitte ona koja je snažna

Dagmar Dada Mare Marica
njem. dagomar slavan dan

Dalibora Borka Borna Dada darka Daliborka
ceš. dalibor koji se (na)daleko bori

Danijela Danka Nuša Ela Jela Jelica Lela Nela
grc. danijel od heb. Dani’el Bog je (moj) sudac

Darija
lat. darius od grc. dareios držeci bogatstvo

Darina Darinka Dada Danica Dara Ina Inka
od imenice dar

Divna Ina Inka Vinka
lat. divina – božanska, biožanstvena

Donata Dona Donka Natka
lat. donata – darovana

Dora
grc. doron – dar

Doroteja Dora Dorana Dorica Teja
grc. dorotea ona koja je Božji dar

Dragica Draga
od pridjeva Božji dar

Dubravka
od imenice dubrava

Dunja
grc. kydonia – dunja

Ðurda
grc. georgios – onaj koji obraduje zemlju

Edita
eng. Edith – sretna u ratu

Elena Ela Elka Lena
od Helena

Ema
njem. Emma skracenica od Emengard, Emenhild, irmin velik, sveobuhvatan

Ena
izvedenica od Enija

Erika
prema muškom imenu Erik, njem. Erich slavan vladar

Eva Evelin
lat. Eva od heb. Hawwa(h) – živo bice

Gabrijela Ela Jela Lela
heb. gabri’el – božji covjek

Goranka
od Gorana imenica muškog roda gora, šuma, planina

Gordana
grc. gordianos – gordijski

Grozdana
od imenice grozd

Helena
grc. sjaj, blistavost

Hrvojka
izvedenica od Hrvat

Ira
heb. pozorna, oprezna, budna

Irena
grc. eirene – mir

Irma
njem. skracenica od Irmgard, Irmhild, u osnovi velik, sveobuhvatan

Iva
biljka iva

Ivana Ivancica Ivanka Kika Ina Inka Inga Inge Inja Ita Iva Ivica Ivna Nana Vana
grc. Iochannes, heb. Johnan – Bog je milostiv

Jadranka
lat. adrianus, hadrianus adrijski, hadrijski izvedenica od Adria – grad u sjevernoj Italiji

Jaga Jagica
skracenica od Agata

Jasmina Ina Jasna Mina Nina
od perz. yasemin – jasmin

Josipa
heb. Josef – Bog je povecao

Karmela
lat. carmelus, heb. Karmel – naziv brda u Palestini

Katarina Ina Kata Kate Katica Katija Tija Tijana Katina Tina Nina
grc. alkaterina – ona koja je cista

Katarina Ina Kata Kate Katica Katija Tija Tijana Katina Tina Nina
grc. alkaterina – ona koja je cista

Kristina
grc. Christine- Kristova

Leda
grc. Lede – jako lijepa žena

Leonida Lea Leona
grc. leondidas lavlji izgled

Lidija
grc. Lydia – pokrajina u Maloj Aziji

Ljiljana
lat. lilium – ljiljan

Ljubica
imenica ljubica

Lovorka Laura Lara Lola
lat. laurus lovor, vijenac

Lucija
lat. ona koja svijetli

Magdalena Alenka Lela Lena Magda Maja Maša Manda
grc. Magdalene žena iz Magdale, grada u Galileji
Maja
lat. Maia božica prirasta i plodova u rimskoj mitologiji

Marija Maja Majda Mara Mare Marena Marica Marta Maša Mica Mina Rija
grc. koja je kao koplje

Marijana Jana Janica Janka Maca Maja Rina
složenica od Marija i Ana

Marina Ina Maja Mara Maša Mika Mina
lat. morska

Marta Maja Mara Marica Maša
grc. martha gospodarica, gospoda

Martina Maja Mara Nina Tina
lat. prema martinus marsov, marsovski, izvedenica od Mars bog rata

Miranda
lat. divna, cudnovata

Mirna
pridjev mirna

Monika
grc. monake – redovnica

Nada
imenica nada

Nadalina Nataša Natalija
lat. natalina prema natalinus – rodan, koji se odnosi na rodenje

Nedjeljka Neda Nela Nena
od imenice nedjelja

Nevena Nela Neli Nena Neva Nevenka
biljka neven ili izvedenica od glagola ne venuti

Nora
skracenica od Eleonora – norma, pravilo, mjerilo

Paula Paulina Pava Pave Pavica Inka Ina
lat. paullinus malen-a

Petra
grc. petros kamen, hrid

Renata
lat. koja je ponovno rodena

Romana
lat. rimljanka

Rosana
složenica od rosa – ruža i Ana

Ruža Ružica
imenica ruža

Sanja
od korijena sanjati

Silvija
lat. šuma, gora

Slavica
od imenice slava

Tereza
grc. therasia naziv dvaju otoka

Tomislava
od starog imperativa tomi, tomiti – muciti, zlostavljati i imenice slava

Valentina
lat. ona koja je zdrava

Valerija Vali Valera Vala Rija
lat. ona koja je jaka

Vedrana
od korijena vedriti

Velimira Mila Milka Mima Mina Mira Mirka Vela Velana Velina Vera Verica
od pridjeva veli, tj. velik i mir

Veronika
grc./mak. ona koja je nositeljica pobjede

Vesna
staroslavenska božica proljeca

Vladimira
od starog imperativa vladi, vlasti, vladati i mir

Zdenka
od trpnog pridjeva zden, zdeti – ciniti, raditi

Zdeslava
prema Zdeslav, praslavenski onaj koji je željan slave, nadobudan

Zlata Zlatica Zlatka
od imenice zlato


Author Info (Documentation)