Latinske izreke

latinske izreke

Ab ovo.
Od jajeta.

Abusus abusum invocat.
Jedna greška vuče drugu za sobom.

Accipe vitam offers.
Uzmi sve što ti život pruža.
Accipere quam facere praestat iniuriam.
Nepravdu osjetit je bolje nego nepravdu stvoriti.

Acta, non verba.
Djela, ne riječi.

Acti labores iucundi.
Dovršeni su poslovi ugodni.

Actio est reactio.
Djelovanje je (jednako) protudjelovanje.

Ad acta.
Među spise. (U koš.)

Ad astra.
Ka zvijezdama u visine.

Ad bestias.
Pred zvijeri.

Ad tempus vitae.
Doživotno.

Alea iacta est!
Kocka je bačena!

Aliis si licet, tibi non licet.
Ako smiju drugi, ne smiješ ti.

Alpha et omega.
Početak i svršetak.

Ama et fac, quod vis.
Voli i radi što želiš.

Amicus certus in re incerta cernitur.
Prijatelji se u ratu poznaju.

Amor clavicula magnae vitae est.
Ljubav je mali ključ u veliki život.

Amor vincit omnia.
Ljubav sve pobjeđuje.

Animus meminisse horret.
Duša se ježi i na pomisao.

Anno domini.
Godine Gospodnje.

Ante Christum natum.
Prije rođenja Krista.

Aquila non capit muscas.
Orao ne lovi muhe.

Ars gratia artis.
Umjetnost radi umjetnosti.

Ars longa vita brevis.
Umjetnost je duga, život kratak.

Audaces fortuna iuvat.
Odvažnima sreća pomaže.

Audi, vide, tace si vis vivere in pace.
Slušaj, gledaj, šuti, ako želiš živjeti u miru.

Aurora Musis amica.
Zora je prijateljica muzama. (Umni posao najbolje je raditi ujutro.)

Ave cæsar! Morituri te salutant!
Ave, Cezare! Pozdravljaju te oni koji će umrijeti!

Beata vita perfecta sapientia efficitur.
Blaženi se život ostvaruje savršenom mudrošću.

Beati pauperes spiritu.
Blaženi siromasi duhom.

Bella gerant alii, tu felix Austria nube.
Dok drugi ratuju, ti se, sretna Austrijo, ženi.

Bella matribus detestata.
Majke mrze ratove.

Bene docet, qui bene distinguit.
Dobro uči, tko dobro razlikuje.

Beneficia non obtruduntur.
Dobra djela ne štete.

Beneficium accipere est libertatem vendere.
Uslugu primiti, znači prodati svoju slobodu.

Bis dat, qui cito dat.
Dvostruko daje, tko brzo daje.

Bis idem non est idem.
Dva put isto, nije to isto.

Bonus vir semper tiro.
Dobar čovjek uvijek je početnik.

Carpe diem, quam minimum credula postero!
Iskoristi dan, ne vjeruj sljedećem!

Carpe feminam!
Iskoristi ženu!

Carum est, quod rarum est.
Skupo je što je rijetko.

Cave canem!
Pazi se psa!

Cessante causa cessat effectus.
Prestankom uzroka, prestaje i posljedica.

Clara pacta, boni amici.
Čist račun, duga ljubav.

Claude os, aperi oculos!
Zatvori usta, otvori oči!

Cogito ergo sum.
Mislim, dakle postojim.

Condicio sine qua non.
Nezaobilazan uvjet.

Consuetudo (quasi) altera natura.
Običaj je kao čovjekova druga narav.

Contra receptam opinionem.
Protiv javnog mnijenja.

Contra vim mortis non est medicamen in hortis.
Protiv sile smrti nema lijeka u vrtu.

Cornix cornici oculos non effodiet.
Vrana vrani oči ne kopa.

Corpus delicti.
Dokaz zločina.

Credo, quia absurdum.
Vjerujem, jer je nevjerojatno.

Cucullus non facit monachum.
Kapica ne čini monaha.

Cui bono?
Koja je korist?

Cui honorem, honorem.
Komu čast, čast.

Cuius regio, eius religio.
Čija je zemlja, njegova je i religija.

Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis perseverare in errore.
Svatko griješi, ali samo luđak ustrajava u grešci.

Cum sapienti viro libenter diserimus.
S pametnim čovjekom rado diskutiramo.

Dat census honores.
Bogatstvo donosi čast.

De gustibus (et coloribus) non est disputandum.
O ukusima (i bojama) ne valja se prepirati.

De lana caprina riksari.
Boriti se za kozju kostret. (Mlatiti praznu slamu.)

De mortuis nil nisi bene.
O mrtvima samo najbolje.

De nihilo nihil.
Od ničega nastaje ništa.

De profundis clamavi ad te, Domine!
Iz dubine tebi vapijem, Gospodine!

Decies repetita placent.
Dopadat će se i (kad se) deset puta ponovi.

Demon est deus inversus.
Đavo je suprotnost Boga.

Discardio populo nocet.
Nesloga narodu škodi.

Discite iustitiam moniti et non temnere divos!
Budite poučeni poukama pravde i ne zanemarujte bogove!

Divide et impera.
Podijeli i vladaj.

Docendo discimus.
Poučavajući učimo.

Domine, conserva nos in pace.
Gospodine, sačuvaj nas u miru.

Dominium generosa recusat.
Vlast plemeniti odbijaju.

Dominus vobiscum. – Et cum spiritu tuo.
Gospodin s vama. – I s duhom tvojim.

Dulce et decorum est pro patria mori.
Slatko je i lijepo za domovinu mrijeti.

Dum spiro, spero.
Dok dišem, nadam se.

Ego sum, qui sum.
Ja sam koji jesam.

Epistula non erubescit.
Papir podnosi sve.

Errando discimus.
Griješeći učimo.

Errare humanum est.
Griješiti je ljudski.

Ex astris scientia.
Od zvijezda dolazi znanje.

Ex iniuria ius non oritur.
Iz nepravde ne izniče pravda.

Ex nihilo aliquid facere.
Napraviti nešto iz ničega.

Exegi monumentum (aere perennius).
Izgradio sam spomenik (trajniji od mjedi).

Exeptio regulum confirmat.
Iznimka potvrđuje pravilo.

Extra ecclesiam nulla salus.
Izvan Crkve nema spasenja.

Extra muros.
Izvan zidina. [Ne može se ovdje o tome govoriti, nije za uši nekoga od prisutnih.]

Fabula docet.
Pouka je.

Fama crescit eundo.
Glasina raste širenjem.

Fama volat.
Glasina kruži.

Fas est et ab hoste doceri.
Ispravno je i od neprijatelja učiti.

Fata viam invenient.
Što je suđeno, pronaći će svoj put.

Favete linguis!
Zadržite jezik! [Pazite što pričate.]

Felix, qui potuit rerum cognoscere causas.
Sretan je onaj koji zna uzroke stvari.

Festina lente.
Požuri polako.

Fiat iustitia et pereat mundus.
Neka bude pravda, makar propao svijet.

Fiat lux!
Neka bude svjetlo!

Finis coronat opus.
Kraj djelo krasi.

Fortes fortuna adiuvat.
Sreća pomaže hrabrima.

Gloria discipuli,gloria magistri.
Slava učenikova je slava učiteljeva.

Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo.
Kap buši kamen ne snagom, već čestim kapanjem.

Habent sua fata liberi.
Knjige imaju svoju sudbinu.

Hannibal ad portas.
Hanibal pred vratima.

Hic transit gloria mundi!
I tako prolazi slava svijeta!

Historia est magistra vitae.
Povijest je učiteljica života.

Historia est testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis.
Povijest je svjedok vremena, svjetlo istine, život pamćenja, učiteljica života, glasnica starine.

Hoc facias homini, quod cupis esse tibi.
Ne čini drugome što ne želiš da se tebi čini.

Hodie mihi, cras tibi.
Danas meni, sutra tebi.

Homo homini lupus est.
Čovjek je čovjeku vuk.

Honores mutant mores!
Časti mijenjaju običaje.

Horae vulnerant, ultima necat!
Svaki sat ranjava, zadniji ubija!

Iactura paucorum servat multos.
Žrtva malobrojnih spašava mnoge.

Ibis redibis nunquam, peribis in bello.
Ići ćeš, vratiti se nikad nećeš, poginuti u ratu.

Ibis redibis, nunquam peribis in bello.
Ići ćeš, vratiti se, nikad nećeš poginuti u ratu.

Ignorantia iuris nocet.
Nepoznavanje zakona šteti.

Imperare sibi maximum imperium est.
Vladati sobom najveća je vlast.

In dubio pro reo.
U dvojbi, na strani optuženog.

In nomini Patris et Fili et Spiritus sanktis.
U ime Oca i Sina i Svetoga duha.

In silvam ligna ferre.
Nositi drva u šumu. (Uzaludan posao.)

In te Domine speravi.
U tebe se Gospodine uzdam.

In vino veritas.
U vinu je istina.

Inter arma (enim) silent leges.
Za rata (naime) zakoni šute.

Inter pedes virginum gaudium est iuvenum.
Među nogama djevice leži zadovoljstvo mladića.

Inter urinas et faeces homo nascitur.
Među urinom i izmetom čovjek se rađa.

Iuventus-ventus.
Mladost-ludost.

Labor omnia vincit.
Rad pobjeđuje sve.

Lapsus calami.
Greška u pisanju.

Lapsus linguae.
Govorna greška.

Lapsus memoriae.
Greška pri pamćenju.

Legi, intellexi, condamnavi.
Čitah, razumjeh i osudih.

Lex mihi ars.
Umjetnost mi je zakon.

Lex prospicit, non respicit.
Zakon gleda naprijed, a ne natrag.

Locus regit actum.
Mjesto određuje postupak.

Luat in corpore, qui non habet in aere.
Tko nema platiti u novcu, plaća tijelom, tj. tjelesnom kaznom.

Lupus in fabula.
Vuk u priči.

Mala gallina, malum ovum.
Loša kokoš, loše jaje.

Manus manum lavat.
Ruka ruku mije.

Margaritas ante porcos.
Bisere pred svinje.

Mater certa, pater incertus est.
Majka je sigurna, ali ne i tko je otac.

Medice, cura te ipsum.
Liječniče, izliječi sebe sama.

Medicus curat, natura sanat.
Liječnik liječi, priroda ozdravlja.

Medio tutissimus ibis.
U sredini je najbolje.

Mel in ore, fel in corde.
Na ustima med, u srcu jed (gorčina).

Melior est canis vivus leone mortuo.
Bolje živ pas nego mrtav lav.

Memento mori.
Sjeti se da ćeš umrijeti.

Mens sana in corpore sano.
U zdravom tijelu, zdrav duh.

Meum est propositum in taberna mori!
Moja je nakana u gostionici umrijeti!

Mors certa, hora incerta.
Smrt je sigurna, ali njezin je sat nesiguran.

Mors ultima ratio.
Smrt je posljednja istina.

Naturalia non sunt turpia.
Prirodno nije sramotno.

Naturam expellas furca, tamen usque recurret.
Istjeraj prirodu zubljom, ona ipak svoje tjera.

Ne admittas ab iniquis vinci.
Ne dopusti da te poraze loši.

Ne nuntium necare.
Nemoj ubiti glasnika.

Nec est ullum magnum malum praeter culpam.
Nema većeg zla od grijeha.

Nec temere nec timide.
Ni strašljiv ni nepromišljen.

Nemo nascitur sapiens, sed fit.
Nitko se ne rodi mudar.

Nervus belli, pecunia infinita.
Snaga rata, beskrajna zarada.

Nescit vox missa reverti.
Izgovorena riječ ne može se vratiti.

Nihil agenti dies longus est.
Ništa ne radeći, dan je dug.

Nihil est in intellectu, quod non sit prius in sensu.
Nema ničega u razumijevanju što prije nije bilo u razumu.

Nihil homine est miserius aut superbus.
Ništa nije tako bijedno ni tako uzvišeno kao čovjek.

Nihil illigitamus carborundum.
Ništa ne zaključujmo u bijesu.

Nil supra deos lacesso.
Ne tražim ništa iznad bogova.

Nomen est omen.
Ime je znak.

Non omnia possumus omnes.
Ne možemo svi sve.

Non quia difficilia sunt non audemus, sed quia non audemus difficilia sunt.
Nije da se ne usuđujemo jer je teško, već je teško jer se ne usuđujemo.

Non scholae, sed vitae discimus.
Ne učimo za školu, nego za život.

Nosce te ipsum.
Prepoznaj sebe sama.

Nulla dies sine linea.
Nijedan dan bez poteza.

Nulla regula sine exceptione.
Nijedno pravilo bez izuzetka.

Nulla unda tam profunda quam amoris furibunda.
Nijedna voda nije tako duboka, kao što je luda ljubav.

Nunc est bibendum.
Vrijeme je da pijemo.

O tempora, o mores!
O vremena, o običaji!

Oderint, dum metuant.
Neka me i mrze, samo da me se i boje.

Omne animal se ipsum diligit.
Svako živo biće voli sebe.

Omnia mea mecum porto.
Sve svoje nosim sa sobom.

Omnia praeclara rara.
Sve što je dragocjeno, rijetko je.

Omnia tempus habet.
Sve ima svoje vrijeme.

Omnia vincit amor.
Ljubav pobjeđuje sve.

Omnium enim rerum principia parva sunt.
Početak svega je malen.

Optimus amicus, pessimus inimicus.
Najbolji prijatelj, najgori neprijatelj.

Optimus orator est qui minimis verbis plurimum dicit.
Najbolji je govornik onaj, koji sa najmanje riječi najviše kaže.

Ora et labora.
Moli i radi.

Orandum est, ut sit mens sana in corpore sano.
Trebao bi moliti za zdrav duh u zdravome tijelu.

Otium cum dignitate.
Odmor s dostojanstvom.

Pacta sunt servanda.
Ugovore treba održati.

Panem et circenses.
Kruha i igara.

Pax tecum.
Mir s tobom.

Pax vobiscum.
Mir s vama.

Pecunia non olet.
Novac ne smrdi.

Per aspera ad astra.
Preko trnja do zvijezda.

Periculum in mora.
Opasnost je u čekanju.

Piscem natare doces.
Učiš ribu plivati.

Plenus venter non studet libenter.
Pun želudac ne uči rado.

Poeta nascitur, orator fit.
Pjesnik se rađa a govornik se stvara.

Post nubila Phoebus.
Poslije oblaka dolazi sunce.

Principiis obsta!
Odoli počecima!

Pro domo (sua).
Za (svoj) dom.

Qualis rex, talis grex.
Kakav pastir, takvo stado.

Qui audet adipiscitur.
Tko se usudi, pobjeđuje.

Quidquid agis, prudenter agas et respice finem.
Sve što radiš, radi pažljivo i misli na kraj.

Quis custodiet ipsos custodes?
Tko će čuvati čuvare?

Quo vadis?
Kamo ideš?

Quod erat demonstrandum.
Što se trebalo dokazati.

Quod erat expectandum.
Što se očekivalo.

Quod licet Iovi, non licet bovi.
Što je dopušteno Jupiteru, nije dopušteno volu.

Quot capita, tot sententiae.
Koliko ljudi, toliko ćudi.

Rara avis.
Rijetka ptica.

Rebus sic stantibus.
Dok stvari tako stoje.

Repetitio est mater studiorum.
Ponavljanje je majka učenja.

Res, non verba.
Djela, ne riječi.

Semper aliquid haeret.
Nešto uvijek ostaje.

Sapere aude.
Usudi se znati.

Sapienti sat.
Pametnome dosta.

Scientia potestas est.
Znanje je moć.

Scio me nihil scire.
Znam da ništa ne znam.

Semper dic verum, vacuam duc crimine vitam, fer patienter onus, fac sapienter opus.
Uvijek govori istinu, ne čini zlih djela, strpljivo podnosi teret, razumno radi posao.

Semper fidelis.
Uvijek vjeran.

Si duo faciunt idem, non est idem.
Ako dvojica rade isto, nije isto.

Si tacuisses, philosophus mansisses.
Da si šutio, ostao bi filozof.

Si vis amari, ama!
Ako želiš da te voli onda i ti voli!

Si vis pacem, para bellum.
Ako želiš mir, pripremi se za rat!

Sic est in fatis.
Takva je sudbina, tako je suđeno.

Sic transit gloria mundi.
Tako propada slava svijeta.

Stultitiam patiuntur opes.
Bogatstvo smije si dozvoliti glupost.

Sub rosa.
Pod ružom. (U povjerenju.)

Summa summarum.
Sve u svemu.

Sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt.
Suze su u srži stvari i sve što prolazi ranjava našu smrtnost.

Sunt pueri pueri, pueri puerilia tractant.
Dječaci su dječaci i rade dječačke stvari.

Superbientum animus prosternet.
Ponos dolazi prije slučaja.

Suum cuique.
Svakom svoje.

Tabula rasa.
Prazna ploča.

Taceant colloquia. Effugiat risus. Hic locus est ubi mors gaudet succurrere vitae.
Neka svaki razgovor stane i zamre svaki smijeh: ovo je mjesto gdje smrt s radošću pritječe u pomoć životu.

Taces si vis vivere in pace.
Šuti ako želiš živjeti u miru.

Talis avus, talis nepos.
Takav djed takav unuk.

Tempora mutantur nos et mutamur in illis.
Vremena se mijenjaju, a i mi s njima.

Tempus fugit!
Vrijeme leti!

Tempus neminem manet.
Vrijeme nikoga ne čeka.

Terra est stella.
Zemlja je zvijezda.

Testis unus, testis nulus.
Jedan svjedok, nijedan svjedok.

Timidi mater non flet.
Majka kukavice ne plače.

Tolle legge!
Uzmi i čitaj!

Ubi bene, ibi patria.
Gdje mi je dobro, ondje mi je domovina.

Ubi tu Gaius, ego Gaia.
Gdje si ti Gaj, ja sam Gaja.

Ululare cum lupis.
Zavijati s vukovima.

Urbi et orbi.
Gradu i svijetu.

Usus magister egregius.
Iskustvo je izvrstan učitelj.

Ut ameris, ama!
Da bi bio ljubljen, ljubi!

Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas.
Kad nedostaju snage, i želja je hvale vrijedna.

Vae soli!
Jao samome!

Vae victis.
Jao pobijeđenima.

Varietas delectat.
Promjena je ugodna.

Vasa vacua maxime sonant.
Prazne posude najjače zvone.

Veni, vidi, vici.
Dođoh, vidjeh, pobijedih.

Verba volant, scripta manent.
Riječi lete, zapisano ostaje.

Veritas amara est.
Istina je gorka.

Veritas odium parit.
Istina pripravlja (izaziva) mržnju.

Verum est, summus hominorum.
Istina je, samo smo ljudi.

Victoria inevitabilis est.
Pobjeda je neizbježna.

Vinum bonum, pax in domum.
Dobro vino, mir u kući.

Vis maior!
Viša sila!

Vita una uxor non est!
Nije život jedna žena.

Vivere tota vita discendum est.
Čovjek uči dok je živ.

Vox clamantis in deserto.
Glas vapijućeg u pustinji.

Vulpes pilum mutat, non mores.
Vuk dlaku mijenja, ćud nikada.


Author Info (Documentation)