Japanske poslovice

japanske izreke

"Ne zadržavaj ono što odlazi, ne teraj ono što dolazi."

"Čovek je smrtan, ali njegovo ime može postati besmrtno."

"Ako problem može da se reši, onda nema potrebe da se zbog njega brinemo. Ako ne može da se reši, onda je beskorisno brinuti zbog njega."

"Hvalisanje je početak sramote."

"Očeva dobrota premašuje visinu brda; Majčina dobrota dublja je i od mora."

"Ići brzo znači ići sporo bez prekidanja."

"Lepi cvetovi ne daju dobro voće."

"S nevoljom se čovek bori pameću, a ne suzama."

"Pametan čovek naći će vodu i u pustinji, a budala će kraj reke umreti od žeđi."

"Velike nesreće nastaju iz malih uzroka."

"Kada bi se čovek manje brinuo za stvari koje su mu daleko, zacelo bi više mislio na stvari koje su mu blizu."

"Pripremi konopac tek kad je lopov uhvaćen."

"Hladan čaj i pirinač se mogu podneti; ono što se ne može podneti su hladan pogled i grube reči."

"Sreća ulazi u dom iz koga se smeh čuje."

"Malo naučimo iz pobede, ali mnogo iz poraza."

"Jedna ljubazna reč može da ugreje tri zimska meseca."

"Onaj koji se radije smeje nego ljuti, uvek je jači."

"Čovjek može vidjeti nebo kroz ušicu igle."

"Kad umireš od žeđi kasno je razmišljati o kopanju bunara."

"Ko pije vino, ne poznaje njegovu štetnost; ko ga ne pije, ne poznaje njegove koristi."

"Metal se upozna u vatri, čovjek uz vino."

"Niko na svijetu nije jači od čovjeka koji zna."

"Panj koji je već gorio lahko se zapali."

"Siromašan nema slobodnog vremena."

"Pri prvoj čaši čovjek pije vino; pri drugoj čaši vino pije vino; pri trećoj čaši vino pije čovjeka."

"Kada dobro razmislite, odvažite se da delate. Kada počnete da delate, prestanite da mislite."

"Ne zadržavaj ono što odlazi; ne teraj ono što dolazi."

"Ići brzo znači ići sporo bez prekidanja."

"Dugačko putovanje uvek započinje jednim kratkim."

"Niko se nikada nije sapleo ležeći u krevetu."

"Tugu treba ostaviti kod kuće, kao pocepanu haljinu."

"Žaba u bunaru ne zna za veličinu neba."

"Odnos muža i žena treba da je kao odnos ruku i očiju: kada ruke bole, oči plaču; a kada oči plaču, ruke biršu suze."

"Budalama i ludacima se uvek skloni sa puta."

"Sedam puta proveri pre nego što počneš da sumnjičiš nekoga."

"Čak i majmuni mogu da padnu sa drveta."

"Ako žena nešto želi, popeće se na planinu da to i dobije."

"Zemlja uvek otvrdne posle kiše. "

Author Info (Documentation)