Indijske poslovice

indijske izreke

"Čovjekovu prirodu mogu izmijeniti samo dvije stvari; novac i žena."

"Kao što tijesna odjeća smeta kretanju tijela – tako bogatstvo smeta kretanju duše. Ko pobjedi strah taj je i tigru opasan protivnik."

"Ako ne znaš koga okriviti, okrivi jezik."

"Griješiti je ljudski, opraštati božanski."

"Kap vode koja padne na usijano gvožđe ispariće, ista kap ako padne na lotosov cvijet, blistaće kao perla, a ako padne na školjku, postaće biser. Tako čovjek postaje ono sa čim se udružuje."

"Nema prijatelja kao što je brat; nema neprijatelja kao što je brat."

"Ne sijeci istinom kao nožem, nego je govori s ljubavlju."

"Vječito sam se žalio što hodam bos, sve dok nisam upoznao čovjeka bez stopala."

"Bolje je živjeti u svojoj domovini u nevolji, nego u tuđini u zadovoljstvu."

"Hljeb siromaha slađi je od hljeba bogataša, jer glad mu daje slatkoću."

"Za onog ko ne zna, sadašnjost je prolazna. Za onog ko zna, ova ista sadašnjost je vječna."

"Cvijet sa tugom gubi latice, ali umjesto njih sa radošću očekuje plod."

"Slušaj druge ili će te vlastiti jezik učiniti gluvim."

"Velika srca vole, mala traže da budu voljena."

"Niko se nikada nije izgubio na ravnom putu."

"Maštanje lijenčine ne vrijedi ništa više od potonula ćupa."

"Uvredom nećeš poniziti mudraca, pohvalom nećeš uzvisiti glupana."

"Na početku čovjekova života stoji neznanje, u zreloj dobi patnja, a u starosti žalost."

"Tko pobjedi strah taj je i tigru opasan protivnik."

"Bistra rijeka razuma ne gubi svoju putanju u suhom pijesku navika."

"Ako niste spremni da se mijenjate svakog trenutka, nećete nikada spoznati istinu."

"Ako zatvorite vrata svim manama, i istina će ostati vani."

"Čovjek je od oružja učinio svog boga. I kad oružje pobjedi, čovjek će ostati poražen."

"Do istine možemo doći samo onda ako nam je data sloboda da griješimo."

"Jučer sam bio pametan. Stoga sam želio mijenjati svijet. Danas sam mudar. Stoga mijenjam sebe."

"Kad je ljubav strijelu odapela i duboko u moje srce prodrla, sve su pore mog tijela klicale: Oh, moj dragane! Oh, dragi moj! Ne bijahu usne potrebne."

"Kao što se dijamant može rezati samo s dijamantom, isto tako um se može pobijediti jedino umom."

"Ljubav se nikada ne rađa u zloj duši."

"Kad postane životinja, čovjek je gori od životinje."

"Mala istina nosi u sebi jasne vrijednosti; velika istina nosi u sebi veliku šutnju."

"Nema te poezije koja bi mogla da se vine do onih visina do kojih dopire ljubav."

"Nijedan narod ne može se spasiti sam odvajajući se od drugih. Ili se spašavajmo zajedno, ili zajedno propadnimo."

"Oni koji uče, ali ne primjenjuju svoju nauku slični su seljaku koji ore, a ne sije."

"Ovaj je život mučna zbilja. Smiono prokrčite svoj put kroz njega, iako to može biti vrlo teško. Nije važno! Duša je jača."

"Svet se čini mračnim kada su oči zatvorene."

Author Info (Documentation)