Srpske poslovice

srpske poslovice

"Ako drugog poštuješ za sebe ne brini."

"Što ljudi imaju više, to više žele."

"Blago onome ko zna da ne zna, a hoće da zna."

"Ako želiš jezgro, slomi ljusku."

"Ako neće zlo od tebe, beži ti od zla."

"Bivši prijatelj je gori nego neprijatelj."

"Više je ljudi pomrlo od jela i pića nego od gladi i žeđi."

"Gde je cvet, tu je i med."

"Dobra žena praznu kuću čini da je puna."

"Danas u zlatu, sutra u blatu."

"Glad je najbolji kuvar."

"Vreme je najveći gospodar."

"Zlo je ko ne zna a učiti se ne da."

"Bol se savlada strpljivošću."

"Ravnodušnost je najbolji način u brigama."

"Svako je svoje kovač svoje sreće."

"Traži hljeba preko pogače."

"Tuđe je slađe."

"Džaba ti supa kad je slana."

"Šolju mlijeka pa u krevet."

"Lako je ljubav steći, ali je teško zadržati."

"Ne kaži sve što znaš, ne čini sve što možeš, ne veruj sve što čuješ."

"Prazna vreća ne može uspravno da stoji."

"Svaka je kvočka na svom gnezdu jaka."

"Svekrva se ne seća da je i ona nekad snaja bila."

"Žena će samo onu tajnu sačuvati koju ne zna."

"Žena muža nosi na licu,a muž ženu na košulji."

"Mlado se drvo savija."

"Obećanje,ludom radovanje."

"Pokraj suva drveta i sirovo izgori."

"Obraz ide sa glavom."

"U kojoj kući muž ženu bije, tu sreće nije."

"Ne ispiraj svakim usta."

"Krpi rupu dok je manja."

"Konju,ženi i pušci ne treba verovati."

"Ko laže za tebe, lagaće i protiv tebe."

"Jabuka koja dockan sazri dugo stoji."

"I kad kune, majka blagosilja."

"Kajanje je lek za svaki greh."

"Gde se stariji ne čuju, tu Bog ne pomaže."

"Čovek pokaže svoje pravo lice u tri slučaja;u besu,u bogatstvu i pijanstvu."

"Bolje je biti malo lud, nego malo pametan."

"Ako ne počneš, nećeš ni završiti."

Author Info (Documentation)