Mustafa Cerić citati

mustafa cerić izreke

Dr. Mustafa ef. Cerić je predsjednik Svjetskog bošnjačkog kongresa. Jedan je od osnivača Bošnjačke akademije znanosti i umjetnosti. Bivši je reisul-ulema Islamske zajednice u BiH. Mustafa Cerić rođen je 05.02.1952. godine u Visokom.
Pročitajte neke od najpoznatijih citata Mustafe ef. Cerića:

"Braćo, pa mi bez islama, bez islamske civilizacije, bez islamske kulture - nismo niko i ništa. Srbi nas neće. Hrvati žele da nas asimiliraju. Pa, i kada nas asimiliraju, ne prihvataju nas kao sebi ravne. A mi smo jednom bili neko! Što oni nisu bili!"

"Dok ovi svjedoci i stražari budu posjećivani, bit će i nas i naše zemlje Bosne, bit će i naše djece koja će učiti i imati obavezu da dođu ovdje i svjedoče pred njima, kako bismo ih izvjestili dokle smo došli i da li smo dostojni njihova imena."

"Ali, mi vam želimo reći da mi znamo istinu, da ste vi (šehidi) bili istina, mi smo istina i naša će Bosna biti istina do sudnjega dana."

"Mi smo narod koji ne zaboravlja prošlost zato što voli budućnost."

"Mislim da je sada bošnjački nacionalni identitet u kategoriji biološkog i historijskog determinizma. A to znači da je nacionalni identitet Bošnjaka neupitan, a time i njihov jezik - bosanski i njihova zemlja - bosanska."

"Moramo biti hrabri, kao i naši preci, da odolimo pritisku koji nas tjera na stanje samomržnje."

"No, samo je Uzvišeni Bog apsolutan i savršen. Sve drugo je relativno. I sve ljudsko je nesavršeno. Međunarodni sud pravde u Hagu je ljudska tvorevina i zato je relativan i nesavršen. Ali, za sada nema boljeg suda i zato treba uvažiti njegove presude, no ne treba se miriti s njegovom relativizacijom istine i pravde, niti treba prihvatiti njegove moralne i pravne nedosljednosti."

"Evropa treba da bude spremna i sposobna da prihvati istinu o islamu i da poštuje prava muslimana. Bosna i Hercegovina nije samo srce Balkana, već i duša Evrope. Ovdje smo da se zna da u Evropi žive autohtoni muslimani sa viševjekovnom tradicijom islama."

"... nakon genocida u Bosni, samo bosanski muslimani drugima mogu dijeliti lekciju o moralu."

"Mislim da je sada bošnjački nacionalni identitet u kategoriji biološkog i historijskog determinizma. A to znači da je nacionalni identitet Bošnjaka neupitan, a time i njihov jezik - bosanski i njihova zemlja - bosanska."

"Čini mi se da autentični Bošnjak misli o sebi da je Bošnjak zato što ga antiturčin stavlja u tu situaciju. Naime, nacionalnu definiciju Bošnjaka do sada su pravili njihovi progonitelji, koji su ih često ubijali. Bošnjaci koji su otuđeni od bošnjačke tradicije prihvataju tu samodefiniciju. Asimilirani Bošnjaci čak prihvataju i pejorativnu vrijednost koju im antiturci unose u definiciju njihove nacije i zato nastoje da se izvuku iz bošnjačkog nacionalnog identiteta. Bošnjaci nacionalisti, na drugoj strani, to što im antiturci, kao antisemiti, nameću kao sramotu, pretvaraju u svoj ponos. Ali ni asimilaristi ni nacionalisti ne mogu dosegnuti identitet klasičnog "bošnjaštva", koji se temelji na kur'anskoj doktrini o "narodu koji promiče dobro i suzbija zlo, pa je zato najbolji narod u povijesti". Jedino takva definicija omogućava Bošnjacima da se izdignu iznad mišljenja drugih o njima. Za Bošnjake treba da bude najvažnije šta o njima Bog "misli". Taj Božiji sud mnogo je izdašniji nego bilo koje bošnjačko samovrednovanje i mnogo blaži nego bilo koja bošnjačka samomržnja."

"To ne znači da su Bošnjaci samo vjerska skupina. To znači da su Bošnjaci univerzalna zajednica, koja baštini univerzalne vrijednosti, koje njihovu nacionalnu partikularnost čine važnom i zanimljivom. Prihvatanjem univerzalnih vrijednosti vjere ne umanjuju se partikularne vrijednosti nacije. Naprotiv, narod koji ne baštini univerzalne vrijednosti, sklon je samodovoljnosti koja ga vodi u samoizolaciju ili povijesnu marginalizaciju."

Author Info (Documentation)