Budističke izreke i citati

budističke izreke

"Ako čovjek učini dobro, neka to ponavlja, neka u tome uživa. Prijatno je gomilanje dobročinstava."

"Bez obzira koliko su svete reči koje govoriš, bez obzira koliko ih često izgovaraš, kakve koristi one imaju ako ne delaš u skladu sa tim rečima?"

"Najveći uspeh je nesebičnost."

"Kao što je jezero duboko, prozirno i neuznemireno, tako i mudri kad riječ Istine čuju, stišani postaju.“

"Put nije u nebu. Put je u srcu."

"Najveća vrednost je samokontrola."

"Od nedjela se okrenuvši, neka dobro u sebi mudrac njeguje, vlastiti dom napustivši, neka u osami s malo užitaka boravi, tu mudrac zadovoljenost traži, daleko od slasti čula, bez ičeg svoga, baš tu mudrac neka um pročišćuje."

"Krčag se puni kap po kap."

"Najveći kvalitet je znati kako služiti drugima."

"Baš kao što na gomili smeća, kraj puta bačenog, može izrasti lotos, prekrasnog mirisa i blistav, isto tako među neznalicama, zaslijepljen svetinom, učenik potpuno Probuđenog zablista mudrošću svojom."

"Svako ljudsko biće je tvorac sopstvenog zdravlja ili bolesti."

"Najbolje je znati kako ne dozvoliti svetu da upravlja vašim bićem."

"Mudrost je ta koja omogućuje napuštanje manje sreće radi postizanja sreće koja je mnogo veća."

"Razumeti sve znači oprostiti sve."

"Najmagičnije je stvoriti strast."

"Stara je to stvar, a ne od jučer; ljudi kude one koji govore mnogo, čak i one koji govore malo i druge koji uopće ne zbore. Nekuđenoga na ovom svijetu nema. Nije bilo, neće biti, niti sada ima takvoga koga bi ljudi samo kudili ili samo hvalili."

"Bolje od hiljadu praznih reči, jedna reč donosi mir."

"Najvelikodušnije je ne vezivati se."

"Ako naiđeš na mudroga saputnika, čistih djela, čvrstog u vrlini, prevladavši prepreke sve, takvom se obradovan i sabran pridruži."

"Reči koje izgovaramo treba da biramo sa pažnjom zbog ljudi koji ih čuju i na koje one utiču."

"Najveće dobro je miran um."

"Bolje je sebe pobijediti, no pobjeđivati druge, Jer onaj ko je sebe ukrotio, zauvijek živi obuzdan. Takvu pobjedu ni jedno drugo biće u poraz pretvoriti ne može."

"Niko nas ne može spasiti do nas samih. Niko neće i niko ne može. Mi sami moramo da hodamo stazom."

"Najveće strpljenje je skromnost."

"Nije utihnuli mudrac onaj ko šuti, ako je pun zabluda i neizvježbanim uma, već onaj ko i korisno odmjerava, kao da u ruci vagu drži. Ko prozre oba svijeta, unutarnji i vanjski, taj se utihnulim mudracem zove."

"U trenutku kada osetimo bes prestajemo da težimo istini i težimo samo sebi."

"Najveći napor se ne bavi rezultatima."

"Otkud smijeh, otkud radost, kad svijet bez prestanka gori? Mrakom mrklim obavijeni, zašto svjetiljku ne tražite?"

"Na nebu ne postoji razlika između zapada i istoka. Ljudi stvaraju razlike u svojim umovima, a onda veruju da su istinite."

"Najveća mudrost je videti i dalje i dublje a ne samo fizički izgled."

"Ko je nekada nepažljiv bio, a sad više nije, osvjetljava ovaj svijet, kao Mjesec kad iza oblaka izroni."

"Oni koji su slobodni od ogorčenih misli sigurno će naći mir."

"Nek se niko ne druži s lošima, neka se ne druži s propalicama. Samo sa pravim prijateljima drugujte, onima koji uvid potiču."

"Mržnja ne prestaje kroz mržnju. Mržnja prestaje pomoću ljubavi. To je nepromenljiv zakon."

"Poljodjelci kanalima usmjeravaju vodu, oružari tešu strijele; stolari drvo oblikuju, a mudraci sami sebe krote."

"Mora postojati zlo da bi dobro moglo da pokaže svoju čistotu iznad njega."

"Postepeno, malo-pomalo, od prilike do prilike, mudrac u sebi nečistoće čisti, kao što zlatar srebro čisti."

"Lako je videti mane drugih, ali je teško videti svoje mane."

"Bolji od vlasti nad zemljom, bolji od odlaska na nebo i od gospodarenja svim svjetovima, jeste nepokolebljivi hod ka probuđenju."

"Nikad ne gledam šta je urađeno. Samo vidim šta ostaje da se uradi."

"Kao otkrivatelja blaga gledaj, onoga ko ti mane vidi i na njih ti ukazuje. Sa takvim znalcem, s mudracem takvim se druži. Iza takvoga druženja boljitak, a ne gubitak slijedi."

"Um je sve. Šta misliš to i postaneš."

"Um je izvor svih stvari, on im prethodi, on ih stvara. Ko sa rđavom namjerom govori il‘ radi, tog nesreća u stopu prati, kao kotač volovsku zapregu."

"Kao što se blago otkiva iz zemlje, tako se vrline otkrivaju iz dobrih dela, a mudrost iz smirenog i čistog uma. Da bi bezbedno hodao kroz lavirint ljudskog života, treba ti svetlost mudrosti i navođenje vrline."

"Oslobodi se prošlosti, oslobodi se budućnosti, oslobodi se sadašnjosti. Sa srcem koje se ni za što ne hvata stižeš na mjesto koje je izvan patnje."

"Mi smo oblikovani našim mislima - postajemo ono što mislimo. Kada je um neokaljan, radost prati kao senka koja nikad ne odlazi."

"Sunce sija danju, Mjesec svijetli noću, ali Budni čudesnim sjajem blista, i danju i noću."

"Sam radi na svom spasenju. Nemoj zavisti od drugih"

"Ne potcjenjuj snagu dobra: “Ništa od toga neće biti.” Kap po kap i vedro se napuni vodom, a mudar sebe dobrotom, čak i ako je skuplja malo pomalo."

"Ustanimo i budimo zahvalni, jer iako nismo mnogo naučili danas, makar smo nešto naučili, a ako nismo nešto naučili, onda makar nismo bolesni, a ako smo bolesni, makar nismo umrli i za to treba da budemo zahvalni."

"Ako ti govore žučno, utihni, kao naprsli gong. Neuzvaćanje je znak slobode."

"Ne možeš da pođeš na put dok sam ne postaneš put."

"Svako od štapa strahuje, svakom je život drag, pošavši od samoga sebe, ne ubijaj, niti ubijanju uzrok budi."

"Nećeš biti kažnjen zbog svog besa, bićeš kažnjen od strane svog besa."

"Ne zadobiva čovjek svojim riječima ili ljepotom poštovanje, ako je uz to zavidan, sebičan, lažljiv. Ko je presjekao, uklonio i uništio korijen svega toga, takvog mudraca, što odbaci mržnju, poštovanim zovu."

"Osvojiti sebe je veći zadatak nego osvojiti druge."

"Mnogi u želji za svađom zaborave da svi umiremo; ali oni koji to shvate, svađe svoje smiruju lako."

"Tri stvari ne mogu ostati sakrivene dugo: Sunce, Mesec i istina."

"Kao što jasmin odbaci svoje cvjetove uvele, tako i vi odbacite svoju žudnju i mržnju."

"Imaj milosti za sva bića, siromašna ili bogata, svako ima svoju patnju. Neki pate previše, neki premalo."

"Mržnjom se mržnja zaista nikad ne smiruje, mržnja se samo ljubavlju smiruje. To je zakon vječni."

"Čak i oni koji žive časnim životom mogu patiti, sve dotle dok njihova djela ne donesu plodove. Međutim, kada ti plodovi dozriju, radost i sreća jesu neminovni."

"Pažljivi marljivo vježbaju, u vezivanju radost ne nalaze, a onda dom svoj napuštaju, kao labudovi kad sa jezera polete."

"Mirom bijes pobijedi, rđavo dobrim pobijedi, tvrdičluk darovima pobjedi i lažova riječju istinitom."

"Nije neko znalac samo zato što priča mnogo; ko je stišan, bez mržnje i straha, toga znalcem zovu."

"Ljudi prirodno doživljavaju zadovoljstvo; ali ono često biva zatrovano žudnjom; ako se tog otrova ne oslobodimo, osjećaj osujećenosti slijedi, a za njim i patnja."

"Rijetki su oni koji znaju, takvi se ne rađaju na svakom mjestu, tamo gdje se mudrac rodi, ta zajednica sreću zadobija."

Author Info (Documentation)